Obsługa inwestycji

Zajmujemy się kompleksową obsługą inwestycji w zakresie pozyskania wymaganych prawem decyzji i pozwoleń.

Obsługa inwestycji

 • wniosek o wydanie opinii dot. decyzji środowiskowej
 • karta informacyjna przedsięwzięcia ( KIP ),
 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji,
 • ustalanie zakresu oceny oddziaływania na środowisko ( OOŚ ),
 • opracowanie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko (OOŚ),
 • analizy hałasu oraz emisji zanieczyszczeń
 • modelowanie akustyki
 • modelowanie emisji
 • operaty wodnoprawne
 • pozwolenia zintegrowane
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 • zezwolenie na transport odpadów
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 • zezwolenie na zbieranie odpadów
 • pozwolenia na korzystanie ze środowiska