Sprawozdania i Pozwolenia gospodarowanie odpadami Toruń

Wiele przedsiębiorstw nieuchronnie mierzy się z problemem gospodarowania odpadami. Dotyczy to zwłaszcza branży przemysłowej, chemicznej oraz spożywczej. Wynajęcie firmy specjalizującej się w sporządzaniu wymaganych sprawozdań w tej kwestii oraz uzyskiwaniu pozwoleń na prowadzenie działalności jest dobrym pomysłem, jeśli chce się uniknąć wystawienia negatywnych opinii przez administrację.

Właściwe sprawozdania oraz gospodarowanie odpadami w Toruniu

Rokroczne sprawozdanie to wymóg nałożony na podmioty będące wytwórcami zobowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów. Należą do nich m.in. przedsiębiorstwa, których działalność opiera się na gospodarowaniu odpadami lub ich wydobywaniu. Sprawozdanie o gospodarowaniu odpadami za poprzedni rok kalendarzowy należy złożyć zawsze do 15 marca w kolejnym roku. Można tego dokonać listownie lub osobiście w urzędzie marszałkowskim, właściwym ze względu na miejsce przetwarzania, wytwarzania lub gromadzenia odpadów.

Możemy podjąć się tego zadania w ramach stałej obsługi, jaką oferuje nasza firma. Zakres obowiązków nie ogranicza się tylko do sporządzania dokumentów i ich dostarczania do urzędów. Oprócz tego zajmujemy się wszystkimi bieżącymi sprawami związanymi z ochroną środowiska, optymalizacją kosztów gospodarowania odpadami, doradztwem oraz sporządzaniem raportów środowiskowych. Zapoznając się dokładnie z działalnością klienta, ustalimy również, czy można prowadzić dokumentację uproszczoną, czy pełną. Dzięki temu wszystko jest pod stałą kontrolą przedsiębiorstwa, które unika przykrych niespodzianek wynikających z zaniedbania lub braku odpowiedniego monitoringu.

Wydawanie pozwolenia na gospodarowanie odpadami

Działalność, w wyniku której powstają odpady inne niż komunalne, a także ta oparta na ich wydobywaniu, potrzebuje zgody z urzędu oraz uiszczenia opłaty skarbowej. Do tego należy przygotować odpowiednią dokumentację, która zawiera informacje wyznaczone przez ustawę. Zaliczają się do nich m.in. ocena stanu technicznego instalacji, dokładny opis wykorzystywanej metody, wskazanie miejsca, rodzaj prowadzonej działalności oraz przewidywany czas, procedury monitorowania procesów technologicznych i inne ważne z punktu widzenia ochrony środowiska kwestie. Pomagamy zdobyć wszystkie wymagane pozwolenia na gospodarowanie odpadami w kompleksowy sposób.

Nawiązanie współpracy z naszą firmą może przynieść wiele korzyści przedsiębiorstwu. Chętnie podejmiemy się wszystkich zleceń dotyczących sporządzania sprawozdań czy zdobywania pozwoleń niezbędnych do każdej działalności. Więcej informacji o ofercie, włącznie z wyceną usług, udzielamy podczas bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub mailowego, do którego serdecznie zapraszamy.