Wnioski o wydanie decyzji środowiskowej, KIP, OOS

Kiedy przygotować KIP w Bydgoszczy (Karta Informacyjna Przedsięwzięcia)

Podejmując działalność, która może oddziaływać na środowisko, zawsze należy sporządzić stosowne opracowanie – jest nim Karta Informacyjna Przedsięwzięcia. Składa się ona z informacji dotyczących: skali projektu, jego rodzaju, używanej technologii czy wpływu na ekosystem.

Dokument KIP należy przygotować w przypadkach wskazanych w Ustawie oraz rozporządzeniu, np. jeśli zachodzi ryzyko zanieczyszczenia środowiska. Ponadto organ wydający decyzję może zażądać takich akt w przypadku podejrzenia oddziaływania na obszary objęte programem Natura 2000.

W naszej firmie sporządzamy kartę informacyjną przedsięwzięcia w taki sposób, aby wiernie oddawała rzeczywistość. Dzięki temu bez trudu uda się uniknąć nieporozumień w kontaktach z administracją.

Co powinien zawierać dokument OOS Bydgoszcz (Ocena Oddziaływania na Środowiska)

W ramach naszych usług przygotowujemy również ocenę oddziaływania na środowisko. Składa się ona z wielu danych, na podstawie których można otrzymać decyzję środowiskową, niezbędną do prowadzenia działalności na danym terenie.

Ocena oddziaływania na środowisko obejmuje takie kwestie jak: wpływ na środowisko przyrodnicze oraz społeczne, dokładny opis planowanych inwestycji wraz elementami przyrodniczymi, które mogą zaleźć się w zasięgu ich oddziaływania, realizacje w zakresie monitoringu, a także możliwe przeciwdziałania stratom w środowisku lub opracowanie działań kompensacyjnych.

Pomoc przy wnioskach o wydanie decyzji środowiskowej w Bydgoszczy

Przygotowanie powyższych dokumentów może okazać się szczególnie istotne dla przyszłości firmy. To na ich podstawie administracja wydaje rozporządzenia. Wnioski o wydanie decyzji środowiskowej muszą być więc wolne od błędów. Z tego względu warto zwrócić się w tej sprawie do specjalistów.

Zajmujemy się m.in. zdobywaniem opinii i ocen od wskazanych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz uzyskiwaniem uzgodnień z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego osoby zainteresowane pomocą w sporządzaniu wymaganych dokumentów. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo oraz indywidualne podejście do każdego zlecenia.