Operat wodnoprawny Bydgoszcz

Sporządzanie operatu wodnoprawnego

Jeśli jakiekolwiek przedsiębiorstwo zamierza korzystać z wód lub urządzeń wodnych (np. odprowadzać ścieki, regulować wody, wykorzystywać ścieki dla potrzeb rolniczych, stworzyć studnie i stawy), musi ubiegać się o pozwolenie od organów administracyjnych. Jest ono wydawane na podstawie dokumentu zawierającego wszystkie informacje dotyczące planowanej działalności, czyli operatu wodnoprawnego.

Operat wodnoprawny składa się z części opisowej oraz graficznej. W każdej z tych sekcji muszą znaleźć się istotne informacje dotyczące planowanego działania. Opis powinien obejmować m.in. dane adresowe przedsiębiorstwa ubiegającego się o pozwolenie, zakres oraz cel użytkowania wód, wykaz przyszłych obowiązków zakładu wobec osób trzecich, charakterystykę przewidywanych urządzeń i instalacji. Część graficzna zawiera zwykle np. plan obiektu, schemat zagospodarowania terenu, mapę ewidencyjną i wykaz właścicieli gruntu.

Bez właściwego operatu wodnoprawnego nie uda się uzyskać pozwolenia. Warto więc zdać się na pomoc specjalistów. Doświadczeni projektanci pomagają w prawidłowym sporządzeniu dokumentu, co daje pewność pozytywnego rozpatrzenia wniosku w administracji. Dzięki temu władze mogą kontrolować wpływ przedsiębiorstwa na stan wód, a sama firma uzyskuje dostęp do działań z wykorzystaniem lokalnych zasobów wodnych.

Z przyjemnością przybliżymy szczegóły proponowanej przez nas współpracy. W tym celu wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo, do czego serdecznie zachęcamy.