Ppoż

Usługi ppoż.

Zajmujemy się profesjonalnie:
-sporządzaniem instrukcji bezpieczeństwa
-badaniem gaśnic
-remontami gaśnic
-badaniami hydratów wewnętrznych
-badaniami hydrantów zewnętrznych
-szkoleniami w zakresie ewakuacji oraz bezpieczeństwa ppoż
– projektami i wykonaniem instalacji ppoż
– projektami i wykonaniem instalacji detekcji pożaru
– obsługą i konserwacją instalacji

Więcej na naszej specjalnej stronie dedykowanej usługom ppoż

Posiadamy uprawnienia wymagane przepisami ppoż oraz uprawnienia instalacyjne branżowe. Współpracujemy z projektantem oraz rzeczoznawcą ppoż.
Badania wykonywane są sprzętem posiadającym świadectwo wzorcowania.