Obsługa przedsiębiorstwa

Usługi dla przedsiębiorstw

  • sporządzanie wniosków o wydanie decyzji oraz pozwoleń środowiskowych.
  • doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami i mediami.
  • audyt środowiskowy przedsiębiorstwa.
  • szkolenia pracowników prowadzących sprawy związane z ochroną środowiska w przedsiębiorstwie.
  • sporządzanie raportów (korzystanie ze środowiska, gospodarowanie odpadami, KOBIZE).
  • Inne usługi oraz doradztwo w zakresie ochrony środowiska w firmie.