Operat wodnoprawny Toruń

Mianem operatu określa się dokument wymagany do otrzymania pozwoleń wodnoprawnych, czyli np. korzystania z wód, wykonywania urządzeń wodnych w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, odprowadzania wód deszczowych i roztopowych. Obejmuje również wszelkie inne czynności mające wpływ na gospodarkę wodno-ściekową (np. budowę stawu rekreacyjnego).

Pozwolenia na podstawie przedstawionego operatu wodnoprawnego wydaje stosowny urząd w drodze decyzji administracyjnej. Sporządzony, bazowy dokument musi składać się z części opisowej oraz graficznej.

W opisie obowiązkowo powinno znaleźć się kilka rzeczowych informacji, m.in.: dane adresowe zakładu, stan formalno-prawny danego obiektu, cel i zasięg użytkowania wód, stosowane urządzenia pomiarowe, znaki żeglugowe i charakterystykę wód, których dotyczy operat. Sekcja graficzna powinna natomiast uwzględniać elementy takie jak: plan usytuowania obiektu oraz zagospodarowania terenu (mapę z naniesionymi nieruchomościami), schemat umiejscowienia urządzeń i znaków żeglugowych, wykaz właścicieli gruntu i mapę ewidencyjną.

Pomoc w sporządzeniu operatu wodnoprawnego w Toruniu należy do jednych z podstawowych usług naszej firmy. Zatrudniamy osoby o znacznych kompetencjach w tej dziedzinie, które sprawnie formułują wszystkie istotne dla administracji informacje oraz schematy.

Serdecznie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub mailowego wszystkich zainteresowanych otrzymaniem powyższych dokumentów. Z przyjemnością przybliżymy szczegóły współpracy.