Wnioski o wydanie decyzji środowiskowej, KIP, OOS

KIP Toruń

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia to dokument zawierający informacje o rodzaju prowadzonej działalności, wykorzystywanej technologii, planowanej ochronie środowiska i innych ważnych kwestiach. Jej opracowanie jest wymagane przez administrację do oszacowania oddziaływania ekologicznego danego przedsiębiorstwa.

Nie wszystkie zakłady potrzebują karty informacyjnej przedsięwzięcia. Służymy doradztwem także w momencie określania, czy dany dokument powinien znaleźć się w aktach firmy. Jeśli okaże się, że jest on niezbędny (np. w przypadku, gdy znajdujące się na terenie przedsiębiorstwa instalacje mogą wpłynąć na środowisko naturalne), pomożemy w jego opracowaniu.

Poprawnie sporządzona karta ułatwia organom władzy wydanie właściwiej decyzji.

OOS Toruń

Dokumentem uzupełniającym KIP jest Ocena Oddziaływania na Środowisko, która stanowi bardziej złożone opracowanie, sporządzane w przypadkach ustalonych przez stosowne rozporządzenie lub gdy KIP dla danego zamierzenia okaże się niewystarczający, zgodnie z decyzją administracyjną. OOS uzupełnia informacje o takie dane jak zakres monitoringu czy przewidywanie działań kompensacyjnych (w niektórych przypadkach).

Decyzja o sporządzeniu dokumentu leży po stronie urzędu. Dzięki OOS można otrzymać decyzję środowiskową, która upoważnia do prowadzenia dalszej działalności.

Wnioski o wydanie decyzji środowiskowej w Toruniu

Nasza pomoc przy formułowaniu wniosków może okazać się niezbędna dla wielu przedsiębiorstw. Wynika to z konieczności otrzymywania opinii od właściwych organów oraz realizacji sprawozdań. To skomplikowana operacja wymagająca znajomości tematu. Bez tego wniosek może spotkać się z odmową, kończąc tym samym dotychczasową działalność firmy.

Gwarantujemy pełne zaangażowanie w sprawach dotyczących otrzymania pozytywnej decyzji środowiskowej. Nasi pracownicy są profesjonalistami, którzy od wielu lat pomagają w podobnych sprawach wielu dużym firmom.

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy sporządzaniu wniosków o wydanie decyzji środowiskowej w Toruniu. Kontaktując się z nami telefonicznie lub mailowo, można otrzymać więcej informacji na temat udostępnianych usług. Z przyjemnością przybliżymy wszystkie szczegóły dostępnej oferty.