Wnioski o wydanie decyzji środowiskowej, KIP, OOS

Karta Informacyjna Przedsięwzięci (KIP Toruń)

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia to dokument zawierający informacje o rodzaju prowadzonej działalności, wykorzystywanej technologii, planowanej ochronie środowiska i innych ważnych kwestiach. Jej opracowanie jest wymagane przez administrację do oszacowania oddziaływania ekologicznego danego przedsiębiorstwa.

Nie wszystkie zakłady potrzebują karty informacyjnej przedsięwzięcia. Służymy doradztwem także w momencie określania, czy dany dokument powinien znaleźć się w aktach firmy. Jeśli okaże się, że jest on niezbędny (np. w przypadku gdy znajdujące się na terenie przedsiębiorstwa instalacje mogą wpłynąć na środowisko naturalne), pomożemy w jego opracowaniu.

Poprawnie sporządzona karta ułatwia organom władzy wydanie właściwiej decyzji.

Ocena Oddziaływania na Środowiska (OOS Toruń)

Dokumentem uzupełniającym KIP jest Ocena Oddziaływania na Środowisko, która stanowi bardziej złożone opracowanie, sporządzane w przypadkach ustalonych przez stosowne rozporządzenie lub gdy KIP dla danego zamierzenia okaże się niewystarczający, zgodnie z decyzją administracyjną . OOS uzupełnia informacje o takie dane jak zakres monitoringu czy przewidywanie działań kompensacyjnych (w niektórych przypadkach).

Decyzja o sporządzeniu dokumentu leży po stronie urzędu. Dzięki OOS można otrzymać decyzję środowiskową, która upoważnia do prowadzenia dalszej działalności.

Wnioski o wydanie decyzji środowiskowej w Toruniu

Nasza pomoc przy formułowaniu wniosków może okazać się niezbędna dla wielu przedsiębiorstw. Wynika to z konieczności otrzymywania opinii od właściwych organów oraz realizacji sprawozdań. To skomplikowana operacja wymagająca znajomości tematu. Bez tego wniosek może spotkać się z odmową, kończąc tym samym dotychczasową działalność firmy.

Gwarantujemy pełne zaangażowanie w sprawach dotyczących otrzymania pozytywnej decyzji środowiskowej. Nasi pracownicy są profesjonalistami, którzy od wielu lat pomagają w podobnych sprawach wielu dużym firmom.

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy sporządzaniu wniosków o wydanie decyzji środowiskowej w Toruniu. Kontaktując się z nami telefonicznie lub mailowo, można otrzymać więcej informacji na temat udostępnianych usług. Z przyjemnością przybliżymy wszystkie szczegóły dostępnej oferty.