Ochrona środowiska, Pozwolenia zintegrowane, Kobize

Oferta dla przedsiębiorstw

Doradztwo ochrona środowiska to usługa zamawiana przez wszystkie firmy, których działalność ma wpływ na środowisko naturalne.

Kompleksowa oferta w zakresie doradztwa obejmuje wszystko, co jest związane ze sprawami formalnymi oraz prawnymi. Należą do nich m.in.: przeprowadzanie audytów, wdrażanie zaleceń, modelowanie akustyki i emisji, uzyskiwanie stosownych pozwoleń, a także sporządzanie raportów na temat oddziaływania na środowisko.

Pozwolenia zintegrowane

Instalacje przemysłowe mogące oddziaływać na środowisko naturalne potrzebują pozwolenia na budowę. Dotyczy to każdego wykorzystywanego osprzętu. Jeśli więc w zakładzie znajduje się więcej niż jedna taka instalacja, dla każdej należy przygotować pozwolenia zintegrowane (istnieje też możliwość zbiorczego objęcia ich tym dokumentem).

Aby zyskać pewność, że administracja zatwierdzi postawienie instalacji, należy skorzystać z usług profesjonalistów. Zajmujemy się sporządzaniem dokumentów wymaganych do otrzymania pozwoleń zintegrowanych w Toruniu od wielu lat. Dzięki współpracy na każdym szczeblu przedsiębiorstwa mogą bezproblemowo kontynuować swoją działalność.

Raporty do KOBiZE

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami wymaga, aby raz do roku złożyć raport dotyczący posiadanych instalacji, które emitują do powietrza różne substancje. Wliczają się w nie wszelkie kotły, agregaty prądotwórcze, klimatyzatory, nagrzewnice itp. Przesłane dane gromadzone są w bazie krajowej i przeznaczane do analizy.

Obowiązek składania oświadczenia określa ustawa. W związku z tym wszystko musi być opisane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pracownicy naszej firmy doskonale orientują się w kwestiach formalno-prawnych dotyczących raportów kierowanych do KOBiZE. Skorzystanie z naszych usług daje pewność prawidłowego wypełnienia obowiązków.

Profesjonalne doradztwo ochrona środowiska Toruń

Korzystając z naszego doradztwa ochrony środowiska, zyskujesz pewność, że wszystkie niezbędne sprawy wymagane przy własnej działalności zostaną poprowadzone od początku do końca w sposób pomyślny dla całej firmy.

W związku z tym oferujemy nie tylko jednorazowe podjęcie się zleceń, ale również stałą obsługę. Dzięki takiej współpracy nadzór i wypełnianie obowiązków związanych z ekologią w Toruniu będzie przebiegać nad wyraz sprawnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w sprawie doradztwa przy ochronie środowiska!